PODROČJA UPORABE

Zavedamo se, da je kvalitetna izvedba električnih instalacij, strelovodnih napeljav ter ostalih električnih postrojev, strojev in naprav v skladu z veljavno zakonodajo izrednega pomena za VARNOST in ZANESLJIVOST pri vsakodnevnem obratovanju objektov.

Najvišjo stopnjo varnosti in zanesljivosti objektov je moč zagotoviti le ob vrhunski kvaliteti izvedenih storitev s področja izvajanja rednih in periodičnih pregledov, preizkusov ter meritev na električnih instalacijah, strelovodnih napeljavah ter strojih in ostalih napravah.

Podjetja, ki želijo zagotoviti visoko raven zaščite, varnosti, zanesljivosti ter zdravja oseb v skladu z veljavno zakonodajo in z zadnjim stanjem inženirske prakse, vabimo, da nas kontaktirajo.

Meritve izvajamo po programu Edison in Edison plus.

Naš kader ima pridobljeno listino GZS po programu izpopolnjevanja EDISON za merjenje, izvajanje, vzdrževanje in servisiranje električnih in drugih inštalacij, strelovodov, strojev, opreme postrojev in naprav.


NA PODROČJU ELEKTRIČNIH MERITEV IZVAJAMO NASLEDNJE MERITVE IN PREGLEDE:

  • redni pregled električnih inštalacij v stavbah,
  • meritve električnih inštalacij v stavbah,
  • izredni pregled elektro inštalacij v stavbah,
  • redni pregled sistema zaščite pred strelo,
  • izredni pregled sistema zaščite pred strelo,
  • meritve sistemov za zaščito pred strelo,
  • elektro meritve strojev, naprav in opreme.

Elektro meritve
Elektro meritve
Elektro meritve
Elektro meritve
Elektro meritve