Poglavitna naloga varnostnih kamer je odvračanje in preprečevanje nevarnosti, v primeru sprožitve alarma pa preverjanje vzroka in odkrivanje nevarnosti na daljavo. Zato so varnostne kamere namenjene ekonomičnemu zagotavljanje varnosti, saj zmanjšujejo potrebo po prisotnosti varnostnega osebja in posredovanja v primeru sprožitve alarma.

Za izvedbo sistemov varnostnih kamer uporabljamo IP megapixel tehnologijo, uporabnikom prijazne snemalne in pregledovalne naprave ter možnost zaznavanja nevarnosti na podlagi slikovnih senzorskih polj (t.i. video detekcijo gibanja).