JAVLJANJE VLOMA

Javljanje vloma je srce sistema varovanja premoženja izven delovnega časa in ko v varovanih območjih ni prisotnih. Ker vsaka sprožitev alarma povzroči posredovanje varnostne službe ali celo policije, je glavni izziv pri načrtovanju in izvedbi javljanja vloma preprečevanje lažnih alarmov in pripadajočih stroškov.

Sistemi za javljanje vloma proizvajalca Siemens nudijo široko paleto visoko zanesljivih javljalnikov vloma in uporabnikom prijaznih upravljalnih naprav, vključno z možnostjo vklopa in izklopa alarmnega sistema z uporabo identifikacijskih kartic.

Najvišjo stopnjo zaščite pred vlomom pa dosežemo v povezavi s pristopno kontrolo in varnostnimi kamerami.